Köpfesten Black Friday kan minska stort

Black Friday 2020 är en vecka bort och 27 november är det dags för årets största rea. Vi har undersökt sökbeteenden på Google för att kunna uppskatta hur stort Black Friday blir detta år jämfört med tidigare år.

Vår undersökning visar att intresset för Black Friday har minskat markant i Sverige, men det har även svalnat i resten världen. Söktermen ”Black Friday” har minskat med 25% i Sverige under perioden januari-oktober jämfört med föregående år. Även jämfört mot 2018 är det är en relativt stor minskning med nästan 15% färre googlingar.

Däremot finns det en ny trend för svenskarna och köpfesten – Black Week och Black Weekend. En nästan dubblering från senaste året och 10 gånger större än för tre år sedan.

Nästan hela året har intresset för Black Friday varit svalare än senaste två åren. Tydligast observeras detta i oktober då sökningarna på svenska Google för ”Black Friday” har gått från 210,000 under 2018, 246,000 under 2019 och nu 165,000 för 2020. I enbart oktober 2020 jämfört tidigare år är intresset 33% lägre än 2019 och 21% lägre än 2018. Även om intresset för köpfesten har minskat mot senaste två åren är det ändå en markant ökning från från 2017 med hela 123%

Totala antalet googlingar på ”Black Friday” har under januari-oktober varit 30% lägre än föregående år. Under perioden januari-oktober 2020 söktes det 258,700 gånger på termen. Samma period under 2019 var det 364,600 sökningar.

Även om intresset för just söktermen ”Black Friday” minskar finns det en ny trend för köpfesten. Antalet sökningar på ”Black Week” och ”Black Weekend” har ökat rejält under 2020. 2017 var detta en väldigt ovanlig sökning och hade endast 450 sökningar januari-oktober. Under 2020 har detta växt stort och ökat till 4,690 sökningar.

Söktermerna ”Black Week” och ”Black Weekend” hade 2,510 sökningar i januari-oktober 2019 och under november 2019 söktes det 110,000 gånger. Ökningen från 2019 till 2020 på söktermen är nästan det dubbla vilket skulle kunna innebära att över 200,000 svenskar potentiellt kommer vara intresserade av ”Black Week” och ”Black Weekend” detta år.

För att få en bättre prognos har vi även undersökt antalet sökningar på ”Black Friday” på Google i alla länder. Det är tydligt att intresset för Black Friday inte har svalnat bara i Sverige utan även globalt. Antalet sökningar på ”Black Friday” minskar men bara med 3% från 2019 jämfört med 2020. Under perioden januari-oktober 2019 gjordes totalt 11,494,000 sökningar och under 2029 är siffran 11,139,000. Jämfört 2018 med 2020 är det en ökning med nästan 15%, där Sverige såg en minskning under samma tidsperiod.

Det är samma mönster för ”Black Week” och ”Black Weekend” i hela världen, på samma sätt som i Sverige. Sökningarna från januari-oktober 2019 jämfört mot 2020 har ökat från 71,400 till 95,900, en ökning med 33%. Trenden är också tydligt ökande varje år för att söka efter Black Friday erbjudanden hela veckan eller helgen.

Slutsats

Hur svenskar kommer att söka på Google under november och under Black Friday är svårt att förutspå. Följer vi trenden som har varit tidigare år kommer Black Friday att minska i år, både i Sverige och globalt. Flera butiker har redan börjat annonsera om Black Friday erbjudanden vilket ökar trenden till Black Week och Black Weekend. All data tyder på att det kommer bli mer av ett event som pågår under en vecka än bara under fredagen. Om butiker inte är förberedda och endast planerar in erbjudanden för Black Friday kan de missa en stor del av sin potentiella försäljning.

Om undersökningen

All data är insamlad via verktyget Google Ads Keyword Planner. Vi har undersökt olika söktermer på både svenska och i hela världen. Data är insamlad för perioderna januari till oktober 2017 och 2020. Om ni har några frågor om undersökningen, eller vill ta del av den fullständiga data som vi samlat in, vänligen kontakta oss via kontakt@black-friday-sverige.se.

© Copyright - Black Friday Sverige 2022